לאחר שיצרת את הלוגושלך ובוצע התשלום, אתה מקבל אוטומטית גישה חוופשית להורי דאת קבצי הלוגומ דף החשבון שלי> הזמנות. זה אומר שאתה יכול להשתמש בבקבצי הלוגו באופן מידי וחופשי ולכן אנו לא מאפשרים להציע החזר כספי.

החזרים כספיים יחשבורק עבור שירותים נוספים כמו חבילת קבצים hd וזה רק אם הקבציםר טם נשלחוו / אושהשירות טרם נמסר.דית יטול יגרור עמלה של 1.5 דולר אה "בב + די ניהול של 8%.

条款和条件