Användarvillkor och sekretesspolicy
Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder denna webbplats ("webbplatsen").

ACCEPTERANDE AV VILLKOR

Genom att gå in på och/eller använda denna webbplats på något sätt (tillsammans, inklusive allt innehåll som är tillgängligt via domännamnet www.designfreelogoonline.com, "www.designfreelogoonline.com" eller "Webbplats"), godkänner du dess villkor och villkor . Du är också bunden av de villkor och villkor som anges i detta dokument och i alla ändringar av detta som www.designfreelogoonline.com kan publicera från tid till annan (sammantaget "Användarvillkoren"). Om du inte godkänner alla villkoren i användarvillkoren ska du inte gå in på eller använda www.designfreelogoonline.com.
www.designfreelogoonline.com kan ändra dessa användarvillkor och andra riktlinjer och regler som publiceras på webbplatsen från tid till annan. Din fortsatta åtkomst eller användning av webbplatsen innebär att du accepterar sådana ändringar. Din åtkomst och användning av webbplatsen kommer att vara föremål för den aktuella versionen av användarvillkoren, regler och riktlinjer som publiceras på webbplatsen vid tidpunkten för sådan användning. Kontrollera regelbundet länken "Användarvillkor" på hemsidan för www.designfreelogoonline.com för att se de då gällande villkoren. Om du bryter mot något av användarvillkoren, upphör din licens att få tillgång till eller använda denna webbplats automatiskt.
"Online Logo Makers" är en engagerad designstudio som består av experter som specialiserar sig på färdiga logotypmallar, programvara för onlinelogotillverkning och anpassade designtjänster.

Integritetspolicy

Genom att registrera och använda Design Free Logo Online-webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter lagras och används i enlighet med integritetspolicyn.
"www.designfreelogoonline.com" respekterar integritetsrättigheterna för våra onlinebesökare och kunder, och är engagerad i att skydda den personliga information som samlas in om dig. Alla e-postmeddelanden som du skickar till "www.designfreelogoonline.com" kommer att betraktas som konfidentiella inom företaget och dess dotterbolag om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att vidarebefordra e-postmeddelandet till icke anslutna parter.
För att kunna utföra de tjänster som du beställt, ber "Design Free Logo Online" endast om den information som behövs för att slutföra din beställning.
Din personligt identifierbara information kommer aldrig att säljas eller delas av "www.designfreelogoonline.com" med någon ansluten eller icke ansluten tredje part, förutom under ovanliga omständigheter som krävs enligt lag. "Online Logo Makers" ska vidta rimliga åtgärder för att skydda användarnas personliga information.

Radering av användardata

Skicka ett e-postmeddelande till oss med begäran om att ta bort ditt konto på info@designfreelogoonline.com. Vårt team kommer att radera ditt konto och all information manuellt inom 24 timmar.

Leveranspolicy

Beroende på tillgänglighet och mottagande av betalning kommer förfrågningar att behandlas inom 3 arbetsdagar. De digitala filerna kommer att levereras via e-post. Kunden måste ange rätt e-post.
Om du inte får filerna:
1. Kontrollera din e-postruta för skräppost (ibland går filer in som skräppost).
2. Kontrollera att e-postmeddelandet du gav oss är korrekt – vi levererar logotypen i samma e-postmeddelande som du angav.
3. För att säkerställa att e-postmeddelanden från oss inte blir skräp, lägg till vår e-postadress info@designfreelogoonline.com till din kontaktlista, adressbok eller lista över säkra avsändare.

Betalning

Säljställets land och transaktionsvaluta Säljställets land vid tidpunkten för att presentera betalningsalternativ för kortinnehavaren är Singapore. Transaktionsvalutan är amerikanska dollar (USD).
Betalning kan göras med kreditkort från Visa, MasterCard, Diners eller American Express eller via banköverföring till "Online Logo Makers" bankkonto, vars uppgifter kommer att tillhandahållas på begäran 7, Kreditkortsinhämtning och säkerhet Kreditkortstransaktioner kommer att förvärvas för "Online Logo Makers" via Rand / PayPal vilka är de godkända betalningsportalerna.

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Vi försäkrar dig om att produkten du ser i vår logobutik och skapad med vår logotyptillverkare – är den produkt du kommer att få. Om du inte fått produkten du beställde kontakta vår kundtjänst och inom 7 dagar får du full återbetalning.
Annullering av beställningar av kunden kommer att dra till sig $1.5 USD + en 8% administrationsavgift.

Eftersom DesignFreeLogoOnline erbjuder icke-materiella oåterkalleliga varor, utfärdar vi inga återbetalningar när beställningen är genomförd och produkten har skickats. Som kund är du ansvarig för att förstå detta när du köper någon vara på vår sida.

Efter att ha lagt en beställning har kunden automatiskt fri tillgång att ladda ner de grundläggande logotyperna från MITT KONTO > BESTÄLLNINGSsida, därför kommer återbetalningar inte att gälla för någon av de färdiga logotyperna (grundpaket $29 och $79 paket och ej återbetalningsbart).

Återbetalning kommer endast att övervägas för extra tjänster endast om filerna inte skickas och/eller tjänsten inte har levererats ännu.

Anspråk på utebliven leverans av produkten: på grund av vissa e-postproblem från din e-postleverantör eller din egen e-postserver kanske du inte får ett leverans-e-postmeddelande från oss. I detta fall måste krav på utebliven leverans göras skriftligen inom 7 dagar från beställningsdatum. Annars kommer produkten att anses mottagen; Om e-postprodukten kommer att anses mottagen; skickas till dig från vår server produkt kommer att anses mottagen;
Det finns inga återbetalningar för anpassade designtjänster som typsnitt, färger, anpassade logotyper etc.

Arbetsordning / Godkännande av konstruktioner

• Den färdiga logotypen kommer att skickas till kunden inom några timmar automatiskt efter bekräftelse av betalning.
• Designen kommer att skickas till kunden via e-post. Kunden måste tillhandahålla lämplig infrastruktur för att skicka/öppna filer.
• Logotypdesignen kommer att levereras enligt den ursprungliga beställningen som kunden lagt den.
• Ändringar ingår inte i priset. Eventuella ändringar kommer att kräva ytterligare avgifter.
• Kunden kan uppgradera designen och ändra färger eller teckensnitt mot extra avgifter.
• Varje designmall som kunden får kommer att ange dess filtyp. De mest använda filtyperna på webbplatsen är grafikfiler som SVG, pdf, ai, eps, jpg, png.
• Varje paket har en annan tidsram för färdigställande som kan variera beroende på omständigheterna och designkraven.
Avgift för färdiggjorda logotyper

När kunden väl skapar en logotyp med AI-logotypens skapare och vill använda den, ska han välja ett av paketen och betala.

(Varje logotyp kräver en licens). Den betalningen ger dig rätt att använda 1 logotyp som din företagslogotyp. Om kunden vill använda en annan logotyp/variant av ytterligare färg måste han/hon köpa en tilläggslicens.

Byte av logotyp efter beställning

Den grundläggande logotypen kan ändras och laddas ner igen från ditt konto. Kontot förblir aktivt i 3 månader.
Vi levererar filerna som kunden skapat dem och lagt beställningen.
Modifiering av HD-logotypen: Kunden ska köpa paketet med HD-redigerbara filer (helt redigerbar vektor ai + eps + SVG) och själv byta logotyp med illustratör.

Annars, om kunden önskar få hjälp av våra professionella grafiska formgivare, kan kunden köpa en omgång av modifieringstjänst från designstudion och de kommer att korrigera logotypen och skicka alla filer till dig så fort som möjligt.
detta är tjänsten: anpassningstjänst

Licens

Vår webbplats ger dig två möjliga typer av licenser för att använda designmallarna och andra produkter (nedan: "produkterna"):
Vanlig licens – Icke-exklusiva logotypmallar
I händelse av att du köper en logotypmall eller någon annan produkt till ett ordinarie pris, ger denna licens dig och alla som köper mallen att använda designmallen. Sajten www.designfreelogoonline.com kommer inte att ta bort designmallen från hemsidan och kommer att fortsätta handla med designmallen med liknande design i samband med en annan kund eller andra projekt.
Du har möjlighet att göra anpassningar till designmallen med hjälp av vilket program eller applikation som helst. Du har inte tillåtelse att distribuera eller sälja mallen till en tredje part.

Buyout logotyp licens

I händelse av att du köper webbplatsmallen till ett unikt pris får du en köplicens eftersom du är den sista som köper mallen. Efter detta köp tas mallen permanent bort från www.designfreelogoonline.com-katalogen och kommer inte längre att vara tillgänglig för andra kunder. Du kan distribuera eller sälja mallen till en tredje part.

Bilder, illustrationer och typsnitt

Du kan använda bilder, clipart och typsnitt för att bara utveckla ett projekt. All form av separat användning eller distribution är strängt förbjuden.

Upphovsrätt / Äganderätt

Alla produkter tillhör webbplatsen www.designfreelogoonline.com. Vår produkt tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstått. Under inga omständigheter är företaget eller dess agenter ansvariga för några skador, inklusive men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador, förluster, straffavgifter, oförutsedda skador eller följdskador eller andra som uppstår från användningen eller oförmågan att använda våra produkter. Det är köparens ansvar att utföra lämplig forskning för att bekräfta att innehållet som tillhandahålls inte är förvärv som för närvarande används och/eller inte faller under tredje parts varumärke, patent eller andra äganderätter.

Personlig och/eller kommersiell användning

Du kan använda designmallen utan några begränsningar som krävs för kommersiellt eller personligt bruk.
designfreelogoonline.com tillhandahåller inga registreringstjänster och tar inte heller på sig ansvar i händelse av ett plagierat namn, en befintlig identitet eller extrem logotyplikhet.

Ansvar

"Online Logo Makers" tar ansvar för alla aspekter relaterade till transaktionen inklusive försäljning av varor och tjänster som säljs på denna webbplats, kundservice och support, tvistlösning och leverans av varor.

Gällande lag och jurisdiktion för dessa användarvillkor

När du går in på den här webbplatsen samtycker du till att allt relaterat till din åtkomst och användning av webbplatsen och/eller dess produkter kommer att regleras av lagarna i Sydafrika, oavsett lagkonfliktprinciper. Som sådan samtycker du också till jurisdiktionen och det personliga utrymmet exklusivt för domstolarna i Singapore för alla sådana frågor som rör din åtkomst till eller användning av denna webbplats och/eller dess produkter.
Hemland
Den här webbplatsen styrs av Cyperns lagar och ABC väljer som sin domiciliumcitandi et executandi för alla ändamål enligt detta avtal, oavsett om det gäller domstolsprocess, meddelande eller andra dokument eller kommunikation av vilken karaktär som helst, "Online Logo Makers".

Variation

"Online Logo Makers" kan, efter eget gottfinnande, ändra detta avtal eller någon del av det när som helst utan föregående meddelande.
Företagsinformation
Online Logo Makers Ltd.
Registrerings EIN-nummer 612057286 | moms 10440436F
Telefon: SA +27-60-4671893; USA +1-646491-6712; CYPERN +35797958735
e-post: info@designfreelogoonline.com