Beskrivning

“BUYOUT” license – The logo will be removed from our site and NOT be available to others.
This means that du är den sista personen som köper mallen.
Mallen kommer att raderas från vår databas och kommer inte längre att finnas till försäljning.

Every logo has a different price tag ! please ask for a quote before purchasing