Designfreelogoonline.com מאפשרת לך לעצב לוגו ללא עלות וללא הרשמה!

לאחר שעיצבת מספר דוגמאות עם יצרן הלוגו החינמי, סוף סוף עיצבת לוגו אחד שהוא מושלם עבורך… ועכשיו אתה מוכן להתחיל לשתמש בלוגו? בצע הזמנה, בחר חבילה ושלם את התשלום החד פעמי בסך 29 $ ללוגו ברזולוציה בינונית או $79 ללוגו ברזולוציה גבוהה לדפוס. תשלום זה מקנה לך את הזכות להשתמש בלוגו, כלוגו החברה שלך לכל צרכי הפרסום שלך.

אם אתה מעוניין להשתמש בלוגו נוסף, עליך לרכוש רישיון נוסף.